4 mar 2015

Wiedza Jezusa.


Św. Tomasz przyjmował, że w Jezusie istniały trzy rodzaje wiedzy:
·         Wiedza widzenia uszczęśliwiającego, czyli jasna wizja Boga, oraz poznawanie w Bogu rzeczy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.
·         Wiedza wlana, to jest wiedza pojawiająca się w umyśle bez pracy i wysiłku.

·         Wiedza nabyta.