15 paź 2012

ROK WIARY

Pismo Święte najwyższy autorytet w sprawach wiary i Katechizm, aktualne wyrażenie żywej Tradycji Kościoła, nieodzownej interpretacji Słowa Bożego.

11 paź 2012

Inny ObrońcaO Jezusie:
1J 2:1 bp "(1) Dzieci moje, piszę wam, abyście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, to obrońcę mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego."

O Duchu Świętym:
J 14:16 bp "(16) A Ja poproszę Ojca, a da wam innego obrońcę, aby był z wami na zawsze."
J 14:26 bp "(26) A obrońca, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem."
J 15:26 bp "(26) Kiedy przyjdzie obrońca, którego wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który pochodzi od Ojca, da o Mnie świadectwo."
J 16:7 bp "(7) Lecz Ja mówię wam prawdę: Lepiej dla was, że Ja odchodzę, bo jeślibym nie odszedł, Obrońca nie przyszedłby do was, jeśli zaś nie odejdę, poślę Go do was."

We wszystkich wersetach mamy to samo słowo: Obrońca (παρακλητος). W pierwszym zostaje tak określony Jezus, pozostałe mówią o Duchu Św. jako o innym obrońcy.
Wynika z tego że Duch jest inną Osobą różną od Syna. Osobą a nie bezosobową „mocą” czy „energią”.

7 paź 2012

2P 1:2-4 bp "(2) Łaska i pokój niech się w was pomnaża przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego! (3) Jego Boska moc darowała nam wszystko, co do życia i pobożności należy, przez poznanie Tego, który powołał nas mocą własnej swej chwały i godności. (4) Dzięki nim dane nam zostały cenne i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, uchroniwszy się od zepsucia, jakie w świecie szerzy pożądliwość."