25 maj 2014

Przypowieść o Bogaczu i Łazarze – fakt czy mit?Wszyscy znamy „Przypowieść o Bogaczu i Łazarzu”: Łk 16,19-31
W tym poście zajmiemy się jej znaczeniem pod kontem nauki o nieśmiertelności duszy.

Na początku określmy czym jest przypowieść:
„Istotą przypowieści jest porównanie dwóch składników. [...] Pierwszy z nich jest obrazem wziętym z życia codziennego, z rzeczywistości znanej rozmówcy lub czytelnikowi. Drugi składnik [...] leży w sferze pojęciowej, [ilustrując] prawdę wyższego rzędu, duchową.” (A. Jankowski „Królestwo Boże w przypowieściach”). Przypowieść nie jest więc bajką, ale mocno trzyma się realiów.
Przypowieść ta jak wynika z miejsca w Ewangelii Łukasza skierowana była do „faryzeuszy chciwych na grosz” (Łk 16,14), którzy jak wiadomo wierzyli w nieśmiertelność duszy:
Wierzą także, że dusze mają moc nieśmiertelną, a ci, którzy pędzą cnotliwe lub występne życie, odbierają w podziemiu nagrodę lub karę. Dusze pierwszych mają możność powrotu do życia, drugich zaś na wieki pozostają zamknięte w więzieniu. Przez te nauki posiedli oni tak znaczny wpływ na ludzi, że we wszystkich sprawach religijnych, odprawianiu modlitw i składaniu ofiar rozstrzygają ich wskazania.” (Józef Flawiusz „Dawne dzieje Izraela” XVIII, I, 3). Przypowieść jest więc mocno osadzona w rzeczywistość znaną słuchaczom.
Sam Jezus podzielał wiarę w istnienie po śmierci jak wynika ze słów skierowanych z krzyża do Dobrego Łotra (Łk 23,23). Nie ma też w Ewangelii polemiki z tą wiarą faryzeuszy, a dla przykładu jest opisany konflikt z tymi, którzy utrzymują „że nie ma zmartwychwstania”.
Nie znajdziemy takiej polemiki również w Listach św. Pawła, który sam był faryzeuszem.
Pierwsi chrześcijanie wierzyli, że dusza po śmierci posiada świadomość:
Gdyby bowiem śmierć polegała tylko na utracie świadomości, byłby to czysty zysk dla wszystkich złoczyńców. Lecz przeciwnie, każdy, kto posiadał świadomość, zachowuje ją i czeka go kara wieczna. Pozwólcie się więc przekonać i uwierzcie, że to jest prawdą. Nekromancja, badanie wnętrzności niewinnych dzieci, wywoływanie dusz ludzkich i ci, których magowie nazywają mającymi sny i sługami, a także praktyki znachorów niech Was przekonają, że po śmierci dusze ludzkie zachowują świadomość.”(św. Justyn Męczennik „Apologia Pierwsza” 18,1-3)
Przekonania o świadomym istnieniu duszy, jak również o tym że jej los jest różny dla dobrych i złych, rozpowszechnione były w kulturze pogańskiej.

Było by więc bardzo niebezpieczne, pod względem czystości doktryny gdyby taka, opisująca los duszy po śmieci, znalazła się w Ewangelii, gdyby sam Autor nie podzielał tej wiary. To tak jakby Jezus przemawiał w Indiach i mówił o wędrówce dusz ;)

23 maj 2014

Sen śmierci.W Nowym Testamencie śmierć jest często przedstawiana jako sen, chociaż znane mu są też słowa wprost opisujące śmierć.
Czy chodzi tu o zwykły eufemizm? A może za tym kryje się coś więcej?
Przyjrzyjmy się odpowiednim cytatom.
W tekście grackim na określenie śmierci jako snu występują dwa czasowniki:

καθευδω
Mat 9:24 bp  "(24) mówił: Idźcie sobie, bo dziewczynka nie umarła, ale śpi. I wyśmiewali się z Niego."
Mar 5:39 bp  "(39) Kiedy wszedł, mówi do nich: Dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? To dziecko nie umarło, ale śpi."
Łk 8:52 bp  "(52) A wszyscy zawodzili i opłakiwali ją. Jezus zaś powiedział: Nie płaczcie, ona nie umarła, ale śpi."
Powyższe trzy cytaty dotyczą wskrzeszenia córki Jaira.
1Tes 5:10 bp  "(10) który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli."
Cytat dotyczy śmierci chrześcijan, w kontekst mam odniesienia do zmartwychwstania
.
κοιμαομαι
Mt 27:52 bp  "(52) I pootwierały się grobowce, i ciała wielu świętych spoczywających w grobach zmartwychwstały."
Zmartwychwstanie sprawiedliwych podczas śmierci Jezusa.
J 11:11 bp  "(11) To rzekł. A potem mówi im: Nasz przyjaciel Łazarz zasnął, ale idę go obudzić."
Cytat z opisu wskrzeszenia Łazarza.
Dz 7:60 bp  "(60) W końcu upadł na kolana i zawołał donośnym głosem: "Panie, nie poczytaj im tego za grzech!" Po tych słowach skonał."
Z opisu śmierci św. Szczepana.
Dz 13:36 bp  "(36) Dawid bowiem, wypełniwszy za życia swego wolę Bożą, umarł. Został złożony przy swoich ojcach i uległ rozkładowi."
Cytat z kazania Pawła w synagodze o zmartwychwstaniu Jezusa.
1Kor 7:39 bp  "(39) Żona związana jest węzłem małżeńskim, dopóki żyje jej mąż. Jeżeli mąż umrze, może swobodnie poślubić, kogo tylko zechce pod warunkiem, że będzie to małżeństwo w Panu."
Powyższa rada dotyczy wypadku śmierci chrześcijanina, ponieważ w wypadku małżeństw mieszanych św. Paweł pozwalał na rozstanie.
1Kor 11:30 bp  "(30) Oto dlaczego jest wśród nas tylu chorych i słabych, a niektórzy nawet pomarli."
1Kor 15:6 bp  "(6) następnie przeszło pięciuset braciom, z których większość żyje dotąd, a niektórzy pomarli.
Obydwa cytaty dotyczą śmierci chrześcijan.
1Kor 15:18 bp  "(18) a ci, którzy umarli w wierze w Chrystusa, poginęli."
1Kor 15:20 bp  "(20) A jednak Chrystus zmartwychwstał i to pierwszy spośród tych, którzy posnęli."
1Kor 15:51 bp  "(51) Oto oznajmiam wam tajemnicę - nie wszyscy umrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni."
Z rozdziału listu dotyczącego zmartwychwstania.
1Tes 4:13-15 bp  "(13) Nie chcemy zaś, bracia, abyście nie wiedzieli o losie waszych zmarłych; nie smućcie się jak ci, którzy nadziei nie mają. (14) Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to musimy wierzyć, że Bóg przyprowadzi także zmarłych razem z Nim. (15) A mówimy to wam na podstawie słowa Pana, że my, żywi i pozostawieni na powtórne przyjście Pana, nie uprzedzimy zmarłych,"
Z tekstu o zmartwychwstaniu chrześcijan.
2P 3:4 bp  "(4) mówiąc: "Gdzie jest zapowiedź Jego przyjścia? Odkąd bowiem pomarli ojcowie, wszystko tak samo trwa [jak] od początku stworzenia"."
O śmierci chrześcijan.

Wnioski:
1. Śmierć jako sen przedstawiania jest w kontekstach dotyczących zmartwychwstania.
2. Snem jest też określana śmierć chrześcijan.
Sen śmierci nie oznacza więc stanu niebytu ale oczekiwanie na zmartwychwstanie.

19 maj 2014

Czym jest duch?


O wskrzeszeniu córki Jaira czytamy:
Łk 8:55 bt  "(55) Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść."

Czym jest wspomniany duch, czy jest to jakaś forma energii? A może jakaś nieświadoma forma bytowania?
Zanalizujmy inne cytaty z Nowego Testamentu:
1Kor 2:11 bt "Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży."
Duch jest więc świadomy i rozumny skoro może poznawać. A po śmierci?
Łk 24:37 bt "Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha."
Hbr 12:23 bt "i do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów [ludzi] sprawiedliwych, którzy już doszli do celu,"
Jak czytamy duchy sprawiedliwych znajdują się w niebiosach. Mogą się też objawić żyjącym na ziemi.
Jak wynika z przypowieści o Bogaczu i Łazarzu duchy są w stanie nagrody lub kary, a więc zachowują pamięć i tożsamość.

9 maj 2014

Tajemnica płócien.

W Ewangelii św. Jana w rozdziale 20. mamy opis jak dwaj uczniowie znaleźli się przy pustym grobie Jezusa w poranek Zmartwychwstania. Ujrzeli tam płótna i chustę. Co ewangelista chciał nam przekazać w tym opisie? Przeanalizujmy zapis Ewangelii.


J 20:5-7 bp "(5) I nachyliwszy się widzi leżące płócienne taśmy. Nie wszedł jednak do środka. (6) Przychodzi też Szymon Piotr, który biegł za nim. I wszedł do grobowca, i widzi leżące płócienne taśmy [οθονια] (7) i chustę [σουδαριον], która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płóciennymi taśmami, ale osobno zwiniętą na innym miejscu."
                σουδαριον – chusta
                οθονια (forma podstawowa: οθονιον) – kawałek płótna, płócienny bandaż

Odnośnie pogrzebu Jezusa mamy:
J 19:40 bp "(40) Wzięli więc ciało Jezusa i owinęli [εδησαν] je płóciennymi taśmami [οθονιοις ]razem z wonnościami, stosownie do żydowskich zwyczajów pogrzebowych."
W Ewangelii Jana mamy jeszcze jeden opis zwyczajów pogrzebowych:
J 11:44 bp "(44) Umarły wyszedł z nogami i rękami powiązanymi [δεδεμενος ] taśmami [κεδεμενος], a twarz jego była owinięta chustą [σουδαριω]. Mówi im Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść."
                δεδεμενος; εδησαν (forma podstawowa: δεω)- wiązać
                κεδεμενος (f.p.: κειρια)- opaska

Z opisów wynika, że ciało Jezusa owinięto czymś w rodzaju bandaży, a głowę zasłonięto chustą.

Wynika z tego, że Jezus w chwili zmartwychwstania „przeniknął” płótna, bo gdyby zwyczajnie wstał nie mógłby wyplątać się z płócien. 

4 maj 2014

Wspamiała budowla.

Pismo Święte jest wspaniała budowlą, którą na­leży nie tylko czcić,
ale w której trzeba mieszkać.

Paul Claudel