1 kwi 2018

Oczekiwanie...

Św. Ludwik z Grenady podaje taką refleksje: Człowiek żyje w trzech następujących po sobie światach. Pierwszym jest matczyne łono, drugim ten świat, a trzecim jest życie wieczne w Bogu.
O ile drugi świat rożni się niewyobrażalną skalą od pierwszego, to co można powiedzieć o trzecim?
1Kor 2:9 pau "Napisano bowiem: czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, w serce człowieka nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują."

Różnie długo żyją ludzie, ale ci co chcą żyć w nadziei i radości powinni pielgrzymować do Domu Ojca.
Hbr 11:16 pau "Teraz jednak dążą do lepszej ojczyzny, która jest w niebie. Dlatego Bóg nie wstydzi się, gdy nazywają Go swoim Bogiem, bo przygotował im miasto."

Podstawą nadziei na nowe życie jest zmartwychwstanie Jezusa.
Ha 3:19 pau "(19) PAN BÓG, który jest moją siłą, uczyni me nogi podobnymi do nóg jelenia i na wyżyny mnie wprowadzi!