27 wrz 2013

Maryja zawsze Dziewica .


Mt 1:25 bt  "(25) lecz nie zbliżał się do Niej, porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus."( και ουκ εγινωσκεν αυτην εως ου ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονομα αυτου ιησουν )

greckie εως oznacza koniec jakiejś czynności lub stanu.

Podobną konstrukcję co w Mt 1,25 spotykamy w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu (LXX):
2Sm 6:23 bp  "(23) Mikal, córka Saula, nie miała dzieci do dnia swej śmierci."( και τη Μελχολ θυγατρι Σαουλ ουκ εγενετο παιδιου εως της ημερας του αποθανειν αυτην)
...nie oznacza to, że Mikal miała dzieci po śmierci ;).
16 wrz 2013

Jezus - BógW Nowym testamencie jest dziewięć cytatów mówiących o Bóstwie Jezusa:
J 1:1 bp  "(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo."
J 1:18 bp  "(18) Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać."
Rz 9:5 bp  "(5) Z nich są patriarchowie i z nich wywodzi się Chrystus według ludzkiego pochodzenia. On jest Bogiem ponad wszystkim, błogosławiony na wieki. Amen."
Tt 2:13 bp  "(13) oczekując z radosną nadzieją chwalebnego przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.
Hbr 1:8-9 bp  "(8) O synu jednak: "Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, a berłem sprawiedliwym jest berło Twego panowania. (9) Umiłowałeś sprawiedliwość a znienawidziłeś bezprawie, dlatego namaścił Ciebie, Boże, Twój Bóg olejem wesela, a nie żadnego z Twych towarzyszy"."
Heb 1:8-9 gnt-wh "(8) προς δε τον υιον ο θρονος σου ο θεος εις τον αιωνα {: [του αιωνος] } {: του αιωνος } και η ραβδος της ευθυτητος ραβδος της βασιλειας {: αυτου } {: σου } (9) ηγαπησας δικαιοσυνην και εμισησας ανομιαν δια τουτο εχρισεν σε ο θεος ο θεος σου ελαιον αγαλλιασεως παρα τους μετοχους σου"
2P 1:1 bp  "(1) Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, tym, którzy dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali tę samą co my, cenną wiarę."
1J 5:20 bp  "(20) Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i dał nam zrozumieć i poznać Prawdziwego [Boga]. My jesteśmy w tym Prawdziwym - w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym."