28 wrz 2015

Bóg jest miłością

Wreszcie, dzięki pojęciu miłości, która w Piśmie Świętym jest nazwana Bogiem (l J 4,16), zaczęła się w myśli mej zarysowywać Trójca: miłującego, miłowanego i samej miłości (De Trinit. XV, III, 5).