28 sie 2011

„Raj” jako określenie „trzeciego” Nieba w Nowym Testamencie

Łk 23:43 bt "(43) Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju»."

Ap 2:7 bt "(7) Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga."

2 Kor 12:2-4 bt "(2) Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy w ciele - nie wiem, czy poza ciałem - też nie wiem, Bóg to wie - został porwany aż do trzeciego nieba. (3) I wiem, że ten człowiek - czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, , Bóg to wie - (4) został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać."

Raj jest utożsamiany w Nowym Testamencie z trzecim Niebem

„Elohim” jako określenie zmarłych.

W Starym Testamencie słowo "elohim" jest dwukrotnie użyte jako określenie ducha zmarłego. Oba przypadki dotyczą nekromancji:

Pierwszy cytat pochodzi z opowiadania o wywołaniu ducha Samuela przez wróżkę z Endor na życzenie króla Saula:

1Sa 28:13 bg "(13) I rzekł jej król: Nie bój się; cóżeś widziała? I rzekła niewiasta do Saula: Widziałam bogi występujące z ziemi."

Księga Izajasza podaje "odpowiedź" zwolenników kontaktów ze zmarłymi, na zarzut proroka:

Iz 8:19 bt "(19) Gdy zaś wam powiedzą: «Radźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą [zaklęcia]. Czyż lud nie powinien radzić się swoich bogów? Czy nie powinien pytać umarłych o los żywych?» -"

4 sie 2011

Biblia – jak wskazuje sama nazwa – jest zbiorem ksiąg, jest „małą biblioteczką”, powstałą w ciągu tysiąca lat.
Benedykt XVI