22 lip 2013

Miecz


Łk 22:36 bp "Rzekł im: Ale teraz kto ma sakiewkę, niech ję weźmie, a także torbę, kto zaś nie ma, niech sprzeda płaszcz i kupi miecz!"
O jaki miecz może chodzić skoro w Ewangelii mamy tyle wezwań do niestosowania przemocy ?
Wydaje mi się, że o takim „mieczu” myślał Jezus:
Ef 6:17 bp "Weźcie przyłbicę zbawienia i miecz Ducha to znaczy słowo Boże."

17 lip 2013

Otoczony chwałą.


Ojca przez Syna i Syna przez Ojca:
J 13:31-32 bt  "(31) Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. (32) Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy."
J 17:1 bt  "(1) To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył"
J 17:4-5 bt  "(4) Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. (5) A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał."

Syna przez Ducha:
J 16:14 bt  "(14) On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi."

Najlepszym komentarzem do tych wersetów będzie modlitwa  św. Mechtyldy:


Przez ową niewysłowioną chwałę, którą Ojciec Bóg w Wszechmocności i Swojej czci i uwielbia w całej wieczności Syna i Ducha św. składam Tobie trójco Przenajświętsza cześć i uwielbienie moje.
Przez ową niepojętą chwałę, którą Syn w mądrości Swojej czci i uwielbia Ojca i Ducha św. składam Tobie trójco Przenajświętsza cześć i uwielbienie moje.
Przez ową nieskończoną chwałę, którą Duch św. w niezmiennej Swej miłości czci i uwielbia Ojca i Syna składam Tobie trójco Przenajświętsza cześć i uwielbienie moje.

Refaim


Refaim to hebrajskie słowo określających mieszkańców Szeolu

Hi 26:5 bp  "(5) Umarli drżą pod ziemią, ocean i wszystko, co w nim żyje."
Ps 88:11 bp  "(11) Czyż to dla zmarłych będziesz czynił cuda? Czy cienie powstaną, by Cię wysławiać? Prz2:18 bt  "(18) Już dom jej do Śmierci się chyli, ku cieniom [Szeolu] jej drogi:"
Prz 9:18 bp  "(18) A on nie wie o tym, że tam przebywają duchy zmarłych, że w głębokościach Szeolu znajdują się [już] jego goście."
Prz 21:16 bp  "(16) Człowiek, który zbacza z drogi mądrości, spocznie pośród zgromadzenia cieni."
Iz 14:9 bp  "(9) Otchłań podziemna na twą cześć zadrżała na wieść o twoim przybyciu; dla ciebie budzi ona umarłych, wszystkich możnowładców ziemi. Wszystkim królom narodów każe powstać z ich tronów;"
Iz 26:14 bp  "(14) Umarli ich nie ożyją, cienie [ich] nie powstaną. Bo Tyś ich ukarał i zgładził, wszelką pamięć o nich zatarłeś."
Iz 26:19 bp  "(19) Twoi umarli ożyją! Ich zwłoki na nowo powstaną. Przebudzą się ci, co w prochu spoczywają, i wznosić będą okrzyki radości. Bo jako rosa na ziołach - będzie rosa Twoja i ziemia wyda cienie umarłych!"

Czy Szeol to grób?


Poniżej zamieszczę cytaty utożsamiające Szeol z podziemną „krainę zmarłych”. Słowo Szeol pojawia się w Biblii 66 razy zawsze bez rodzajnika, więc jest to nazwa własna.

Ps 139:8 bt  "(8) Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę."
Jon 2:2 bt  "(2) I mówił: W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos."
Hi 11:8 bt  "(8) Wyższe nad niebo. Co zrobisz? Głębsze niż Szeol. Czy zbadasz?"
Hi 14:13 bt  "(13) O gdybyś w Szeolu mnie schował, ukrył, aż gniew Twój przeminie, czas mi wyznaczył, kiedy mnie wspomnisz!"
Hi 26:6 bt  "(6) Szeol dla Niego jest nagi, Zagłada jest bez zasłony."
Prz 9:18 bt  "(18) Nie wie, że są tam cienie zmarłych, jej zaproszeni w głębinach Szeolu."
Prz 15:11 bt  "(11) Szeol i Zagłada są jawne dla Pana, o ileż bardziej serca synów ludzkich."
Prz 27:20 bt  "(20) Szeol i Zagłada niesyte, niesyte i oczy człowieka."
Pwt 32:22 bt  "(22) Zapłonął żar mego gniewu, co sięga do głębin Szeolu, pożera ziemię z plonami, podwaliny gór zapala."
Iz 7:11 bt  "(11) Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!"
Iz 14:9 bt  "(9) Podziemny Szeol poruszył się przez ciebie, na zapowiedź twego przybycia; dla ciebie obudził cienie zmarłych, wszystkich wielmożów ziemi; kazał powstać z tronów wszystkim królom narodów."
Ez 31:15-17 bt  "(15) Tak mówi Pan Bóg: W dniu, w którym on zszedł do Szeolu, na znak żałoby zamknąłem nad nim Otchłań, zatrzymałem jej strumienie i zastawiłem wielkie wody; z jego powodu spowiłem Liban w strój żałobny i z jego powodu uschły wszystkie drzewa na polach. (16) Gdy go strącałem do Szeolu, pomiędzy tych, którzy zeszli do dołu, hukiem jego upadku zatrwożyłem wszystkie narody. W krainie podziemnej pocieszały się wszystkie drzewa Edenu, piękne i wspaniałe drzewa Libanu, wszystkie, które wodami zostały zroszone. (17) Równocześnie zeszły do Szeolu, pomiędzy tych, którzy od miecza polegli, te spośród narodów, które w jego cieniu spoczywały."
Ez 32:21 bt  "(21) Wtedy powiedzą do niego mocarni bohaterowie ze środka Szeolu: Razem ze swymi pomocnikami zstępują do dołu i będą leżeć wśród nieobrzezanych, razem z tymi, których miecz pobije."
Ez 32:27 bt  "(27) A leżą oni nie przy bohaterach, którzy padli w czasach pradawnych, którzy w pełnej zbroi bojowej zstąpili do Szeolu, którym podłożono ich miecze pod głowy, a ich tarcze na ich kości, gdyż byli postrachem dla bohaterów w kraju żyjących."
Am 9:2 bt  "(2) Gdyby się włamali do Szeolu, stamtąd ręka moja ich zabierze; gdyby wstąpili do nieba, stamtąd ich ściągnę;"
Rdz 37:35 bt  "(35) Gdy zaś wszyscy jego synowie i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc: Już w smutku zstąpię za synem moim do Szeolu. I ojciec jego [nadal] go opłakiwał."
Lb 16:30-33 bt  "(30) Gdy jednak Pan uczyni rzecz niesłychaną, gdy otworzy ziemia swoją paszczę i pochłonie ich razem ze wszystkim, co do nich należy, tak że żywcem wpadną do Szeolu, wówczas poznacie, że ludzie ci bluźnili przeciw Panu. (31) Gdy kończył mówić te słowa, rozstąpiła się ziemia pod nimi. (32) Ziemia otworzyła swoją paszczę i pochłonęła ich razem z ich rodzinami, jak również ludzi, którzy połączyli się z Korachem, wraz z całym ich majątkiem. (33) Wpadli razem ze wszystkim, co do nich należało, żywcem do Szeolu, a ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zniknęli spośród społeczności."

14 lip 2013

Czy „nefesz” to „dusza”?


Hebrajskie słowo „nefesz” tłumaczone w Septuagindzie (LXX) jako „psyche” oprócz duszy oznacza również :
1)      gardło:
Iz 29:8 bp  "(8) I będzie tak, jak gdyby głodny śnił, że się posila, a przebudziwszy się - nadal jest na czczo, i jak gdyby spragniony śnił, że pije, lecz przebudziwszy się - jest [nadal] znużony (i gardło ma wyschnięte). Tak będzie z tłumem tych wszystkich narodów, które występują przeciw górze Syjon."
Hab 2:5 bp  "(5) Bogactwo także jest zawodne! Nie ostoi się człowiek zuchwały, który rozwiera paszczę jak otchłań, nienasycony jak śmierć, ściąga ku sobie wszystkie ludy, gromadzi wokół siebie wszystkie narody."
2)      szyja
Ps 105:18 bp  "(18) Zakuto w okowy jego nogi, w żelazo ujęto mu szyję"
Jon 2:6 bp  "(6) Objęły mnie wody aż po szyję, ogarnęła mnie przepaść, trawa morska oplotła mi głowę."
3)      oddech
Job 41:13 bp  "(13) Oddech jego węgle rozpala, płomień dobywa się z jego paszczęki."
4)      ludzie
Lb 31:35 bp  "(35) Ludzi zaś [to znaczy] kobiet, które nie obcowały z mężczyzną, było 32 000."
5)      zwłoki
Lb 19:11 bp  "(11) Kto dotknie zmarłego, [to znaczy dotknie] jakichkolwiek zwłok ludzkich, będzie nieczysty przez siedem dni."
Kpł 19:28 bp  "(28) Nie będziecie sobie robili nacięć na ciele za człowieka zmarłego, nie będziecie się też tatuować. Jam jest Jahwe."
Ag 2:13 bp  "(13) Aggeusz pytał dalej: A jeśli ktoś, kto przez zetknięcie się ze zwłokami stał się nieczysty, dotknie się tego wszystkiego - czy stanie się to nieczyste? Kapłani odpowiedzieli: Tak, to stanie się nieczyste."


Filar i Podpora


1Tm 3:15 bp  "(15) żebyś - gdybym się opóźniał - wiedział, jak trzeba postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy."
Skoro Kościół ma być filarem i podporą, w takim razie jest on niezniszczalny i musi istnieć od czasu założenia przez Jezusa aż do Jego powrotu.