15 paź 2012

ROK WIARY

Pismo Święte najwyższy autorytet w sprawach wiary i Katechizm, aktualne wyrażenie żywej Tradycji Kościoła, nieodzownej interpretacji Słowa Bożego.

11 paź 2012

Inny ObrońcaO Jezusie:
1J 2:1 bp "(1) Dzieci moje, piszę wam, abyście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, to obrońcę mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego."

O Duchu Świętym:
J 14:16 bp "(16) A Ja poproszę Ojca, a da wam innego obrońcę, aby był z wami na zawsze."
J 14:26 bp "(26) A obrońca, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem."
J 15:26 bp "(26) Kiedy przyjdzie obrońca, którego wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który pochodzi od Ojca, da o Mnie świadectwo."
J 16:7 bp "(7) Lecz Ja mówię wam prawdę: Lepiej dla was, że Ja odchodzę, bo jeślibym nie odszedł, Obrońca nie przyszedłby do was, jeśli zaś nie odejdę, poślę Go do was."

We wszystkich wersetach mamy to samo słowo: Obrońca (παρακλητος). W pierwszym zostaje tak określony Jezus, pozostałe mówią o Duchu Św. jako o innym obrońcy.
Wynika z tego że Duch jest inną Osobą różną od Syna. Osobą a nie bezosobową „mocą” czy „energią”.

7 paź 2012

2P 1:2-4 bp "(2) Łaska i pokój niech się w was pomnaża przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego! (3) Jego Boska moc darowała nam wszystko, co do życia i pobożności należy, przez poznanie Tego, który powołał nas mocą własnej swej chwały i godności. (4) Dzięki nim dane nam zostały cenne i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, uchroniwszy się od zepsucia, jakie w świecie szerzy pożądliwość."

5 wrz 2012

Powszechność Krzyża

  • 2Kor 5:14 bp "Przynagla nas bowiem miłość Chrystusa. Doszliśmy do przekonania, że jeżeli jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli."
  • 2Kor 5:15 bp "A za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał."
  • Hbr 2:9 bp "Owym zaś 'niewiele mniejszym od aniołów' jest, jak widzimy, Jezus przez śmierć męczeńską 'chwałą i czcią uwieńczony', skoro z łaski Bożej za wszystkich umarł."
  • Rz 8:32 bp "On, który nie oszczędził własnego Syna, lecz wydał Go za nas wszystkich - czyż nie udzieli nam wszystkiego innego razem z Nim?"

2 wrz 2012

Zmartwychwstanie w śmierci, a zmartwychwstanie ciał.


Według niektórych teologów cielesne zmartwychwstanie jednostki dzieje się w momencie śmierci: człowiek zostawia doczesne szczątki i jednocześnie otrzymuje nowe ciało.
Co na to Pismo św. ...
J 5:28-29 bp "(28) Nie dziwcie się temu, bo zbliża się godzina, w której wszyscy spoczywający w grobach usłyszą Jego głos. (29) Wtedy ci, którzy dobrze czynili, wyjdą (z grobów). aby zmartwychwstać i żyć, a ci, którzy źle postępowali, aby zmartwychwstać (i iść) na potępienie."
J 6:54 bp "(54) Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."
Dz 24:15 bp "(15) Mam w Bogu nadzieję, którą i oni podzielają, że nastąpi kiedyś zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych."
Rz 8:11 bp "(11) A jeśli mieszka w was Duch Tego, który dokonał zmartwychwstania Jezusa, to Ten sam, który dokonał zmartwychwstania Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała dzięki swemu Duchowi, który zamieszkuje w was."
Kol 3:4 bp "(4) A kiedy Chrystus - nasze życie ukaże się, wtedy i wy razem z Nim zajaśniejecie w chwale."
1Tes 4:15-16 bp "(15) A mówimy to wam na podstawie słowa Pana, że my, żywi i pozostawieni na powtórne przyjście Pana, nie uprzedzimy zmarłych, (16) że na dany znak, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej, sam Pan zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi."

 

...i Katechizm Kościoła Katolickiego.
988 Credo chrześcijańskie - wyznanie naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz w Jego stwórcze, zbawcze i uświęcające działanie - osiąga punkt kulminacyjny w głoszeniu zmartwychwstania umarłych na końcu czasów oraz życia wiecznego.
990 Pojęcie "ciało" oznacza człowieka w jego kondycji poddanej słabości i śmiertelności 519 "Zmartwychwstanie ciała" oznacza, że po śmierci będzie żyła nie tylko dusza nieśmiertelna, ale że na nowo otrzymają życie także nasze "śmiertelne ciała" (Rz 8,11)
997 Co to znaczy zmartwychwstać? W śmierci, będącej "rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu", podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. Bóg w swojej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi duszami mocą Zmartwychwstania Jezusa.
1001 Kiedy? W sposób definitywny "w dniu ostatecznym" (J 6, 39-40. 44. 54; 11, 24); "na końcu świata" 535 . Istotnie, zmartwychwstanie zmarłych jest wewnętrznie złączone z powtórnym Przyjściem (Paruzją) Chrystusa.

 

Jak widać Biblia i Kościół nie przyjmuje poglądu, że zmartwychwstanie dokonuje się w sposób dla nas niewidzialny już w chwili śmierci człowieka. Powszechne zmartwychwstanie ciał dokona się u kresu ludzkiej historii.

5 lut 2012

Właściwości ciała chwalebnego

Flp 3:21 bt "który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować."

Właściwościami ciała chwalebnego (czyli takiego jakie będą posiadali zbawieni po zmartwychwstaniu) będą:

1. Brak podlegania cierpieniu , złu i zmęczeniu

2.Jasność

3.Lekkość, za sprawą której będą bez wysiłku i w jednej chwili przemieszczać się.

4Subtelność – zdolność przenikania przez inne ciała.