31 gru 2015

Modlitwa do Trójcy Świętej po Komunii św.

 Eucharystia stanowi szczególną przestrzeń poznania Ojca, Syna i Ducha Świętego. W wymiarze eucharystycznym odkryła też prawdę o udziale Trzech Osób Boskich w Eucharystii. Jej celebracja jest skierowana ku Bogu Ojcu, który jest źródłem i początkiem stworzenia i całej historii zbawienia. Ruch skierowany ku Ojcu dokonuje się przez Chrystusa, który w swej sakramentalnej obecność w Eucharystii stanowi dar Ojca dla wspólnoty wierzących. Ruch wstępujący i zstępujący rozgrywający się w czasie liturgii eucharystycznej dokonuje się w mocy Ducha Świętego. W Eucharystii zespala się eucharystyczna postawa wzajemnego oddania Ojca, Syna i Ducha Świętego i stanowi sakramentalne podsumowanie całego misterium zbawienia. Pełny udział w Eucharystii ma miejsce,  poprzez zjednoczenie się z Chrystusem w jego oddaniu Ojcu podczas sprawowania liturgii eucharystycznej, gdyż wtedy człowiek zostaje wprowadzony w wewnętrzne życie Trzech Osób Boskich, które jest ostatecznym źródłem i szczytem wszystkiego.Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Rany i Serce, Duszę i Bóstwo, życie, Mękę i chwałę Syna twojego Jezusa Chrystusa. Obecnego w Najświetniejszym Sakramencie.Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie. 
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

Duchu Święty obdarz mnie swoimi siedmioma darami, dwunastoma owocami i zachowaj mnie przed sześcioma grzechami przeciw Tobie.

25 gru 2015

TALJA

J 1:29 pau "Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata."

Zwrot "Baranek Boży" w języku aramejskim brzmi: talja delaha 
Termin talja na znaczenie : baranek, chłopiec, syn lub sługa.

Tak więc Jan chrzciciel wyznaje w jednym zwrocie, że Jezus jest Synem, Sługą i Barankiem Bożym