30 sie 2014

Duch i dusza.

1Tes 5:23 bp "A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęca. Niech wasz duch i dusza, i ciało bez najmniejszej skazy zostaną zachowane aż do powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa."
Jak rozumieć ten cytat? Czy element niematerialny istoty ludzkiej składał się z dwóch elementów?
Św. Paweł znał tradycje żydowskie ale również był obeznany z kulturą grecką.
W filozofii Arystoteles wyróżniał trzy części duszy:
·         dusza wegetatywna wiąże się z odżywianiem, wzrostem i rozmnażaniem; stanowi formę wszystkich istot żyjących: roślin, zwierząt i ludzi;
·         dusza zmysłowa czyni zdolnym do postrzegania zmysłowego i poruszania się; stanowi formę u zwierząt i ludzi;
·         dusza rozumna (rozum) występuje wyłącznie u ludzi i umożliwia im myślenie

Duch i dusza zatem to część rozumna i zmysłowa Podobnie rozróżniał Apostoł ciało podległe duchowi i ciało podległe zmysłom  [ψυχικον] od [ψυχην].

25 sie 2014

Dusza żyjaca i Duch ożywiający.
1Kor 15:44-47 bt  "(44) zasiewa się ciało zmysłowe [ψυχικον] – powstaje ciało duchowe [πνευματικον]. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe. (45) Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą[ψυχην] żyjącą, a ostatni Adam duchem [πνευμα] ożywiającym. (46) Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. (47) Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba."


Rozróżnienie miedzy Adamem, a Chrystusem w tym fragmencie Listu do Koryntian oznacza różnicę jakie te Osoby udzielają życia. „Dusza żyjąca” (w odniesieniu do ciała zmysłowego) oznacza człowieka w stanie ziemskiej egzystencji, natomiast „Duch ożywiający” to istnienie nadprzyrodzone.