26 cze 2016

Luterański poglą na usprawiedliwienie

Według Lutra:

 • Grzech pierworodny całkowicie zepsuł ludzką naturę.
  • więc wszystko co czyni jest grzechem.
   • więc nie może współpracować z łaską
 • Usprawiedliwienie jest tylko zewnętrzne, człowiek nadal pozostaje grzesznikiem ale Bóg mu tego nie-poczytuje
  • wszystko co robi człowiek "usprawiedliwiony" jest "niepoczytanym" grzechem.
   • więc człowiek nie może zasługiwać

Powszechne dążenie ludzkości.


Ludzie we wszystkich kulturach i od niepamiętnych czasów dążą do przeżyć mistycznych , do spotkania z rzeczywistością "ponad-rzeczywistą", nadnaturalną, nadprzyrodzoną.
Jeśli jest ono zorganizowane społecznie nazywa się religią. Otóż we wszystkich religiach odnaleźć te same cztery drogi :
1. Droga gnostyczna - poznanie tajemnic
2. Medytacji - modlitwy
3. Ascezy
4. Misteryjna - poprzez udział w ceremoniach