29 maj 2016

Wiara prostacka, zabobonna z natury pogańska.

1. Kobieta cierpiąca na krwotok:
Mt 9:21 pau "Bo pomyślała sobie: „Jeśli tylko dotknę Jego płaszcza, odzyskam zdrowie".

Zgroza! Zanim kierować się czystą wiarą, szukać uzdrowienia nie w wierze w Jezusa, ale w dotknięciu , płótna. Tak jakby ten kawałek materiału posiadał jakąś moc - to przecież czyste bałwochwalstwo !

Mk 5:34 pau "A On powiedział do niej: „Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź wolna od twojej dolegliwości".

2.Sługa setnika:
Łk 7:6 bp "Jezus wyruszył więc razem z nimi. Ale kiedy był już blisko domu, setnik wysłał przyjaciół, mówiąc: Nie trudź się, Panie, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach."

Znowu to samo zamiast osobiście spotkać się z Jezusem, polegać na pośrednikach. Po co nam pośrednicy do Jedynego Pośrednika!

Łk 7:9 pau "Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, powiedział: „Mówię wam, nawet w Izraelu nie spotkałem tak silnej wiary".