28 sie 2011

„Elohim” jako określenie zmarłych.

W Starym Testamencie słowo "elohim" jest dwukrotnie użyte jako określenie ducha zmarłego. Oba przypadki dotyczą nekromancji:

Pierwszy cytat pochodzi z opowiadania o wywołaniu ducha Samuela przez wróżkę z Endor na życzenie króla Saula:

1Sa 28:13 bg "(13) I rzekł jej król: Nie bój się; cóżeś widziała? I rzekła niewiasta do Saula: Widziałam bogi występujące z ziemi."

Księga Izajasza podaje "odpowiedź" zwolenników kontaktów ze zmarłymi, na zarzut proroka:

Iz 8:19 bt "(19) Gdy zaś wam powiedzą: «Radźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą [zaklęcia]. Czyż lud nie powinien radzić się swoich bogów? Czy nie powinien pytać umarłych o los żywych?» -"