7 paź 2012

2P 1:2-4 bp "(2) Łaska i pokój niech się w was pomnaża przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego! (3) Jego Boska moc darowała nam wszystko, co do życia i pobożności należy, przez poznanie Tego, który powołał nas mocą własnej swej chwały i godności. (4) Dzięki nim dane nam zostały cenne i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, uchroniwszy się od zepsucia, jakie w świecie szerzy pożądliwość."