2 lut 2015

"Na tym zaś polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz że On nas umiłował i posłał swego Syna jako przebłagalną ofiarę za grzechy nasze."


J 6:37 bp "(37) Wszystko, co Ojciec Mi daje, przyjdzie do Mnie, a Ja nie odrzucę tego,
 który do Mnie przychodzi,"