26 cze 2016

Powszechne dążenie ludzkości.


Ludzie we wszystkich kulturach i od niepamiętnych czasów dążą do przeżyć mistycznych , do spotkania z rzeczywistością "ponad-rzeczywistą", nadnaturalną, nadprzyrodzoną.
Jeśli jest ono zorganizowane społecznie nazywa się religią. Otóż we wszystkich religiach odnaleźć te same cztery drogi :
1. Droga gnostyczna - poznanie tajemnic
2. Medytacji - modlitwy
3. Ascezy
4. Misteryjna - poprzez udział w ceremoniach