30 sie 2014

Duch i dusza.

1Tes 5:23 bp "A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęca. Niech wasz duch i dusza, i ciało bez najmniejszej skazy zostaną zachowane aż do powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa."
Jak rozumieć ten cytat? Czy element niematerialny istoty ludzkiej składał się z dwóch elementów?
Św. Paweł znał tradycje żydowskie ale również był obeznany z kulturą grecką.
W filozofii Arystoteles wyróżniał trzy części duszy:
·         dusza wegetatywna wiąże się z odżywianiem, wzrostem i rozmnażaniem; stanowi formę wszystkich istot żyjących: roślin, zwierząt i ludzi;
·         dusza zmysłowa czyni zdolnym do postrzegania zmysłowego i poruszania się; stanowi formę u zwierząt i ludzi;
·         dusza rozumna (rozum) występuje wyłącznie u ludzi i umożliwia im myślenie

Duch i dusza zatem to część rozumna i zmysłowa Podobnie rozróżniał Apostoł ciało podległe duchowi i ciało podległe zmysłom  [ψυχικον] od [ψυχην].