25 sie 2014

Dusza żyjaca i Duch ożywiający.
1Kor 15:44-47 bt  "(44) zasiewa się ciało zmysłowe [ψυχικον] – powstaje ciało duchowe [πνευματικον]. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe. (45) Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą[ψυχην] żyjącą, a ostatni Adam duchem [πνευμα] ożywiającym. (46) Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. (47) Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba."


Rozróżnienie miedzy Adamem, a Chrystusem w tym fragmencie Listu do Koryntian oznacza różnicę jakie te Osoby udzielają życia. „Dusza żyjąca” (w odniesieniu do ciała zmysłowego) oznacza człowieka w stanie ziemskiej egzystencji, natomiast „Duch ożywiający” to istnienie nadprzyrodzone.