26 lip 2015

Odkupienie Maryi


Chrystus Pan odkupił Swą Boską Matkę w sposób rzeczywisty i niejako doskonalszy, zachowując Ją dla przyszłych swych zasług od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.

Pius XII „Flugens corona”