1 sty 2014

Pochwycenie (porwanie; uniesienie) Kościoła – kiedy nastąpi ?Niektórzy twierdzą że pochwycenie nastąpi przed czasem ucisku.
Porównajmy dwa cytaty z 1.i 2. Listu do Tesaloniczan:
1Tes 4:15-17 bp  "(15) A mówimy to wam na podstawie słowa Pana, że my, żywi i pozostawieni na powtórne przyjście Pana, nie uprzedzimy zmarłych, (16) że na dany znak, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej, sam Pan zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. (17) Następnie my, pozostawieni wśród żyjących, razem z nimi zostaniemy uniesieni w przestworza, na obłoki naprzeciwko Pana, i tak już na zawsze z Panem pozostaniemy."
Kiedy jednak nastąpi to uniesieni (albo jak mówią niektórzy pochwycenie czy porwanie) Kościoła przed czy po okresie prześladowań i panowania Antychrysta? Św. Paweł precyzuje to w kolejnym liście do wiernych w Tesalonikach:
2Tes 1:6-10 bp  "(6) Będzie to sprawiedliwe, że Bóg odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają, (7) a wam, uciśnionym, da odpoczynek razem z nami w dniu objawienia, gdy Pan Jezus zstąpi z nieba w płomieniach ognia, z aniołami, zwiastunami swej mocy. (8) Wymierzy On zapłatę tym, którzy nie chcą uznać Boga i nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. (9) Poniosą oni karę wiecznego odrzucenia od oblicza Pana i od Jego potężnego majestatu (10) w dniu, w którym przyjdzie, aby być uwielbiony w swoich świętych i podziwiany przez wszystkich wierzących w Niego."
2Tes 2:3-4 bp  "(3) Niech was nikt w żaden sposób nie wprowadza w błąd. Bo najpierw musi dojść do odstępstwa i objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, (4) przeciwnik, wynoszący się ponad wszystko, co nazwane jest Bogiem lub odbiera cześć Boską. Zasiądzie on nawet w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem."
Jak widać z powyższego zestawienie będzie tylko jedno przyjście Pana w czasie ucisku Kościoła ze strony Antychrysta.


A jak będzie wyglądać samo Pochwycenie? Zajrzyjmy do Ewangelii według św. Mateusza:
Mt 13:41 bp "Syn Człowieczy wyśle swoich aniołów i zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,"
Mt 24:31 bp "I pośle swoich aniołów z wielkim trąbieniem, i zgromadzą ze wszystkich stron świata Jego wybranych od jednego krańca nieba do drugiego."