27 kwi 2014

Odsunięty kamień od grobu.


W Ewangelii jest wspomniane, że Jezus po zmartwychwstaniu pojawił się w Wieczerniku pomimo zamkniętych drzwi. Jednak wszyscy ewangeliści wspominają o odsuniętym kamieniu prze wejściu do grobu. Czy Zmartwychwstały nie mógł po prostu „przeniknąć” kamienia podobnie jak drzwi?
Przyjrzyjmy się relacji św. Marka :

Mk 16:1-7 bp  "(1) Kiedy minął szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome kupiły wonności, aby skropić nimi Jezusa. (2) I wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przychodzą do grobu, kiedy wzeszło słońce. (3) I mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? (4) Podniósłszy oczy widzą, że kamień jest odsunięty, a był bardzo wielki. (5) Kiedy weszły do grobu, zobaczyły młodzieńca, siedzącego po prawej stronie i odzianego w białą szatę. I strach je ogarnął. (6) A on im mówi: Nie bójcie się, szukacie Jezusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowano? Zmartwychwstał! Nie ma Go tu! Oto miejsce, gdzie Go położyli. (7) Ale idźcie powiedzieć Jego uczniom i Piotrowi: On idzie przed wami do Galilei. Tam Go zobaczycie, jak wam powiedział.Pusty grób był pierwszym znakiem zmartwychwstania. Nie chodzi więc o to w jaki sposób Jezus opuścił miejsce spoczynku, ale o fakt cielesnego powstania z martwych.