4 maj 2014

Wspamiała budowla.

Pismo Święte jest wspaniała budowlą, którą na­leży nie tylko czcić,
ale w której trzeba mieszkać.

Paul Claudel