19 paź 2015

Męczennicy koptyjscy.

Dwudziestu jeden chrześcijan zostało zamordowanych za odmowę wyrzeczenia się wiary w Chrystusa na plaży w Libii w lutym 2015.