18 paź 2015

Święci Zelia i Ludwik Martin z Francji - rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus W moim przekonaniu nie można mówić o oderwaniu praktyki Kościoła od jego nauczania. Jedno z drugim jest nierozerwalne. Mam jednak wrażenie, że wielu zwolenników nowości myśli o faktycznej zmianie doktryny, nazywając to zmianą dyscypliny Kościoła. Jest to niepokojący punkt w tym rozumowaniu, bo gorliwie się podkreśla: „My akceptujemy całą doktrynę”, ale zaraz potem przychodzi propozycja, która z doktryną nie ma nic wspólnego. Mnie to dość niepokoi, bo właściwie jedna i druga strona mówi, że nie chce żadnych zmian doktrynalnych 
 Abp Stanisław Gądecki