1 lis 2016

Krótkie przemyślenie na rocznicę Reformacji.

Według Lutra:
1. Jedynym autorytetem w sprawach wiary jest Biblia.
2.Każdy ludzki autorytet może być omylny.

Według mojego "widzi-mi-się":
Ad 1. W Biblii nie ma takiego stwierdzenia
Ad 2. Luter mógł się mylić.