1 lis 2016

Dowód na odwieczne pochodzenie Syna Bożego.

Biblia Gdańska (1632)
  • Heb 7:3 bg "(3) Bez ojca, bez matki, bez rodu, ani początku dni, ani końca żywota nie mając, ale przypodobany będąc Synowi Bożemu, zostaje kapłanem na wieki."
Biblia Jakuba Wujka (1599)
  • Heb 7:3 wuj "(3) Bez ojca, bez matki, bez wyliczenia rodu, nie mając ani początku dniów ani końca żywota: a przypodobany Synowi Bożemu, trwa kapłanem na wieki."
Biblia Paulistów (2008)
  • Heb 7:3 pau "(3) Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma początku dni ani też końca życia, podobnie do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze."
Biblia Poznańska (1974/75)
  • Heb 7:3 bp "(3) Bez wzmianki o ojcu czy matce, bez rodowodu, bez wskazania początku dni i końca życia - upodobniony zatem do Syna Bożego - pozostaje kapłanem na wieki."
Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999)
  • Heb 7:3 bt5 "(3) Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku [swych] dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze."
Biblia Warszawska (1975)
  • Heb 7:3 bw "(3) Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze."
NT w przekł. Kowalskiego (1956)
  • Heb 7:3 kow "(3) Zjawia się bez ojca, bez matki i bez przodków, jak gdyby żywot jego nie miał początku ani końca. Te cechy czynią go podobnym do Syna Bożego. Pozostaje kapłanem na wieki."
Przekład Dosłowny (2002)
  • Heb 7:3 bpd "(3) Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający początku (swoich) dni ani końca życiapodobny w tym do Syna Bożego — pozostaje kapłanem nieprzerwanie."
Przekład Nowego Świata (1997)
  • Heb 7:3 nwt-pl "(3) Będąc bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mając ani początku dni, ani końca życia, lecz upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze."
Skoro Melchizedek jest podobny do Syna Bożego w tym, że "nie ma początku dni", wskazuje to, że i Syn jest bez początku w czasie - odwieczny