8 paź 2009

Sukcesja Apostolska – wczesny Kościół

Św. Klemens Rzymski „List do Kościoła w Koryncie”:
„Chrystus pochodzi zatem od Boga , Apostołowie zaś od Chrystusa .Nauczając po różnych krajach i miastach spośród pierwocin wybierali ludzi wypróbowanych duchem i ustanawiali ich biskupami , a później dodali jeszcze zasadę ,ze kiedy oni umrą , inni wypróbowani mężowie mają przejąć ich posługę. Uważamy zatem ,że nie jest rzeczą słuszną odsuwać od tej posługi ludzi , którzy wyznaczeni przez Apostołów lub później przez innych wybitnych mężów służyli trzódce Chrystusowej.”

Św. Ireneusz z Lyonu :
„możemy wyliczyć tych których Apostołowie ustanowili biskupami w Kościołach oraz ich następców aż po nas.”

Tertulian :
[zwraca się do heretyków] :niech wskażą początki swych Kościołów ; niech rozwiną szeregi swych biskupów i dowiodą ,że ci biskupi droga nieprzerwanego następstwa sięgają samych początków , tak by pierwszego z nich mianował oraz poprzedzał któryś z Apostołów”.