29 paź 2009

Pierwsze Zmartwychwstanie : Dylematy

Niekiedy na podstawie Ap 20 wysuwany jest przypuszczenie ,że nastąpią dwa zmartwychwstania : jedno sprawiedliwych ,a drugie niesprawiedliwych tysiąc lat później.

Najpierw należy zaznaczyć ze „tysiąc lat” w Biblii oznacza czas cierpliwości Boga , który chce wszystkich doprowadzić do nawrócenia.
2P 3:8-9 BT „Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.(9) Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.”
Tysiąc lat to „dziś” (czas łaski) które jest dane jako czas nawrócenia:
Hbr 3:11-15 BT „toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpoczynku.(12) Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego,(13) lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu.(14) Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną.(15) Jest bowiem powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie!”
Hbr 4:7 BT „dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień - 'dzisiaj' - po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.

Co do określenia chwili zmartwychwstania ciał istnieją teksty świadczące ,że nastąpi jedno powszechne zmartwychwstanie dobrych i złych w „godzinie”(„dniu ostatnim”) powrotu Jezusa:
J 5:28-29 BT „Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego:(29) a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.”
J 11:24 BT "Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym."
J 6:40 BT "To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."
J 6:44 BT "Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym."
J 6:54 BT "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."