5 paź 2011

Przemienienie na górze Tabor – rzeczywistość czy wizja?

Mt 17:3 bp "(3) I ukazali (ωφθη) się im Eliasz i Mojżesz rozmawiający z Jezusem."
Mk 9:4 bp "(4) I zobaczyli (ωφθη) Eliasza i Mojżesza, którzy rozmawiali z Jezusem."
Mk 9:9 bp "(9) Kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co zobaczyli, (ειδον) aż Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie."
Łk 9:31 bp "(31) Ukazawszy (οφθεντες) się w chwale, mówili o Jego odejściu, które miało nastąpić w Jeruzalem."
Łk 9:32 bp "(32) Piotra zaś i jego towarzyszy zmorzył sen. Kiedy się obudzili, ujrzeli (ειδον )Jego chwałę i tych dwóch mężów stojących przy Nim."
W tych zdaniach formom podstawową oznaczającą czynność widzenie postaci objawiających się podczas Przemienienia jest: οραω - zobaczyćMt 17:9 bp "(9) Kiedy schodzili z góry, Jezus nakazał im: - Nie mówcie nikomu o tym widzeniu (οραμα), zanim Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie."
Tutaj formą podstawową jest οραμα – wizja


Wnioski : najczęściej pojawiającym się słowem w opisie Przemienienia jest "zobaczyć". Tylko raz użyte zostało słowo wizja (przez Mt), ale w kontekście zobaczenia.

przyjrzyjmy się relacji Łukasza:
  Łk 9:28-37 bp "(28) Mniej więcej osiem dni po tych naukach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wszedł na górę, aby się modlić. (29) W czasie modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego odzienie stało się olśniewająco białe. (30) I rozmawiali z Nim dwaj mężowie, którymi byli Mojżesz i Eliasz. (31) Ukazawszy się w chwale, mówili o Jego odejściu, które miało nastąpić w Jeruzalem. (32) Piotra zaś i jego towarzyszy zmorzył sen. Kiedy się obudzili, ujrzeli Jego chwałę i tych dwóch mężów stojących przy Nim. (33) A w chwili, kiedy oni się z Nim rozstawali, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: - Nauczycielu, dobrze nam tutaj! Rozbijemy trzy namioty: Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i jeden dla Eliasza. (34) A kiedy to mówił, pojawił się obłok i zaczął ich zakrywać. Kiedy tamci weszli w obłok, strach ogarnął uczniów, (35) a z obłoku rozległ się głos mówiący: - To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. (36) Kiedy ten głos się rozlegał, ujrzeli tylko samego Jezusa. A oni milczeli i wtedy nikomu nie powiedzieli o tym, co zobaczyli. (37) Następnego dnia schodzili z góry. A wielki tłum wyszedł Mu naprzeciw."

wnioski
1. Eliasz i Mojżesz ukazali się w chwale
2.apostołowie zobaczyli ich gdy się zbudzili - a więc widzieli ich na jawie a nie w swojej wyobraźni
3. apostołowie zachowali milczenie o tym co zobaczyli