2 paź 2011

Niebieska ojczyzna, niebieskie Jeruzalem


Flp 3:20 bt "(20) Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa,"
Hbr 11:15-16 bp "(15) A jeśliby myśleli o tej, z której wyszli, mieli przecież czas powrócić. (16) Zdążają zatem do lepszej, mianowicie do niebieskiej. Dlatego Bóg pozwala się nazywać ich Bogiem, bo przecież przygotował im miasto."
1P 1:4 bp "(4) do niezniszczalnego, nieskalanego, wiecznego dziedzictwa, zachowanego dla was w niebie."
Ga 4:26 bp "(26) Jeruzalem zaś górne cieszy się wolnością. Ono to właśnie jest naszą matką."
Hbr 12:22 bp "(22) Wy jednak przystąpiliście do góry Syjonu i do miasta Boga żywego, do niebieskiej Jerozolimy i do wielkiej liczby aniołów, do uroczystego zebrania"
Hbr 13:14 bp "(14) Nie mamy przecież tutaj trwałego miasta, ale dążymy do tego, które nas czeka w przyszłości."
Ap 21:2 bp "(2) I Miasto Święte - Nowe Jeruzalem ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża."

 

Niebo to wspólnota z Bogiem , w dniu ostatecznym zbawienie nabierze materialnego wymiaru, dlatego w ostatnim cytacie mowa jest o tym , że niebieskie Jeruzalem zstępuje na "nową ziemię".