16 paź 2011

Wiara według św. Pawła

Ga 2:19-21 bp "(19) Ja bowiem właśnie dzięki Prawu umarłem dla Prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem współukrzyżowany. (20) Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Żyję teraz na ziemi, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i ofiarował się za mnie. (21) Nie lekceważę łaski Boga. Jeśli bowiem usprawiedliwienie zyskuje się dzięki Prawu, to Chrystus umarł na próżno."

Wiara to egzystencjalne zjednoczenie z Jezusem.


 

Kol 3:1-4 bp "(1) Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie jest Chrystus siedzący po prawicy Boga. (2) Zdążajcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi. (3) Albowiem umarliście i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. (4) A kiedy Chrystus - nasze życie ukaże się, wtedy i wy razem z Nim zajaśniejecie w chwale."

Wiara wyznacza kierunek życia. Wiara jest "nowym życiem, obecnie ukrytym.


 

2Kor 5:17 bp "Kto jest w łączności z Chrystusem, ten staje się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a powstało nowe."

Nowe życie powoduje wewnętrzne odnowienie człowieka.