22 lip 2013

Miecz


Łk 22:36 bp "Rzekł im: Ale teraz kto ma sakiewkę, niech ję weźmie, a także torbę, kto zaś nie ma, niech sprzeda płaszcz i kupi miecz!"
O jaki miecz może chodzić skoro w Ewangelii mamy tyle wezwań do niestosowania przemocy ?
Wydaje mi się, że o takim „mieczu” myślał Jezus:
Ef 6:17 bp "Weźcie przyłbicę zbawienia i miecz Ducha to znaczy słowo Boże."