17 lip 2013

Refaim


Refaim to hebrajskie słowo określających mieszkańców Szeolu

Hi 26:5 bp  "(5) Umarli drżą pod ziemią, ocean i wszystko, co w nim żyje."
Ps 88:11 bp  "(11) Czyż to dla zmarłych będziesz czynił cuda? Czy cienie powstaną, by Cię wysławiać? Prz2:18 bt  "(18) Już dom jej do Śmierci się chyli, ku cieniom [Szeolu] jej drogi:"
Prz 9:18 bp  "(18) A on nie wie o tym, że tam przebywają duchy zmarłych, że w głębokościach Szeolu znajdują się [już] jego goście."
Prz 21:16 bp  "(16) Człowiek, który zbacza z drogi mądrości, spocznie pośród zgromadzenia cieni."
Iz 14:9 bp  "(9) Otchłań podziemna na twą cześć zadrżała na wieść o twoim przybyciu; dla ciebie budzi ona umarłych, wszystkich możnowładców ziemi. Wszystkim królom narodów każe powstać z ich tronów;"
Iz 26:14 bp  "(14) Umarli ich nie ożyją, cienie [ich] nie powstaną. Bo Tyś ich ukarał i zgładził, wszelką pamięć o nich zatarłeś."
Iz 26:19 bp  "(19) Twoi umarli ożyją! Ich zwłoki na nowo powstaną. Przebudzą się ci, co w prochu spoczywają, i wznosić będą okrzyki radości. Bo jako rosa na ziołach - będzie rosa Twoja i ziemia wyda cienie umarłych!"