14 lip 2013

Czy „nefesz” to „dusza”?


Hebrajskie słowo „nefesz” tłumaczone w Septuagindzie (LXX) jako „psyche” oprócz duszy oznacza również :
1)      gardło:
Iz 29:8 bp  "(8) I będzie tak, jak gdyby głodny śnił, że się posila, a przebudziwszy się - nadal jest na czczo, i jak gdyby spragniony śnił, że pije, lecz przebudziwszy się - jest [nadal] znużony (i gardło ma wyschnięte). Tak będzie z tłumem tych wszystkich narodów, które występują przeciw górze Syjon."
Hab 2:5 bp  "(5) Bogactwo także jest zawodne! Nie ostoi się człowiek zuchwały, który rozwiera paszczę jak otchłań, nienasycony jak śmierć, ściąga ku sobie wszystkie ludy, gromadzi wokół siebie wszystkie narody."
2)      szyja
Ps 105:18 bp  "(18) Zakuto w okowy jego nogi, w żelazo ujęto mu szyję"
Jon 2:6 bp  "(6) Objęły mnie wody aż po szyję, ogarnęła mnie przepaść, trawa morska oplotła mi głowę."
3)      oddech
Job 41:13 bp  "(13) Oddech jego węgle rozpala, płomień dobywa się z jego paszczęki."
4)      ludzie
Lb 31:35 bp  "(35) Ludzi zaś [to znaczy] kobiet, które nie obcowały z mężczyzną, było 32 000."
5)      zwłoki
Lb 19:11 bp  "(11) Kto dotknie zmarłego, [to znaczy dotknie] jakichkolwiek zwłok ludzkich, będzie nieczysty przez siedem dni."
Kpł 19:28 bp  "(28) Nie będziecie sobie robili nacięć na ciele za człowieka zmarłego, nie będziecie się też tatuować. Jam jest Jahwe."
Ag 2:13 bp  "(13) Aggeusz pytał dalej: A jeśli ktoś, kto przez zetknięcie się ze zwłokami stał się nieczysty, dotknie się tego wszystkiego - czy stanie się to nieczyste? Kapłani odpowiedzieli: Tak, to stanie się nieczyste."