7 mar 2016

Dobre i złe uczynki wg. Pawła

Paweł Apostoł wyróżnia trzy rodzaje prawa:

1. Prawo ciała/ grzechu
2.Prawo Mojżeszowe/ uczynków
3.Prawo Ducha/ łaski

Człowiek podlegający prawu ciała przynosi owoce ciała: Rz 6:21 pau "Jakie owoce przynosiliście wówczas? Takie, których teraz się wstydzicie; ich końcem jest śmierć."
Prawo Mojżeszowe było bezsilne na skutek działającego prawa grzechu
Dzięki Prawu Łaski człowiek przynosi owoce Ducha:Rz 6:22 pau "Obecnie zaś, jako uwolnieni od grzechu i posłuszni Bogu, przynosicie owoce, które prowadzą do świętości, a końcem ich jest życie wieczne."

Dobre uczynki spełniane pod wpływem łaski prowadzą do świętości i życia wiecznego, natomiast grzech przynosi śmierć wieczną.