7 mar 2016

Szekina cz 2

Syn Boży jest szekiną , zamieszkaniem Boga wśród ludzi :
J 1:14 pau "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą jako Jednorodzony, pełen łaski i prawdy, ma od Ojca."
J 14:9 pau "(9) Jezus mu odparł: „Filipie! Jeszcze Mnie nie znasz, mimo że tak długo jestem z wami? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Dlaczego więc prosisz: «Pokaż nam Ojca»?"
J 14:11 pau "(11) Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeśli zaś nie, to przynajmniej wierzcie ze względu na dzieła."
Kol 2:9 pau "(9) W Nim bowiem pełnia bóstwa zamieszkuje na sposób cielesny"

Duch Święty jest zamieszkaniem Boga w sercu człowieka:
  • Rz 8:9 pau "Wy jednak nie jesteście w ciele, ale w Duchu, skoro Duch Boga w was mieszka. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, to nie należy do Niego."
  • Rz 8:11 pau "Jeśli więc mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa z martwych, to Ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi wasze śmiertelne ciała dzięki mieszkającemu w was Jego Duchowi."
  • Ef 2:22 bt5 "w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha."