27 mar 2016

Pierworodny stworzenia.


Dlaczego Syn jest nazwany Pierworodnym wobec stworzenia?

Syn będąc Obrazem Ojca jest Wzorem który zawiera wszechświat i przez który Ojciec stwarza wszystko.
Kol 1:16 pau "gdyż w Nim wszystko zostało stworzone w niebie i na ziemi: to, co widzialne i niewidzialne, trony czy panowania, zwierzchności czy władze - wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone."