27 paź 2016

"Historia " Trójcy Świętej.

1 W wieczności
Ojciec poznaje się /wypowiada się w Swoim Słowie. W Słowie Ojciec kocha Siebie i jest kochany przez Słowo. Ta miłość jest źródłem Ducha.
2. Stworzenie
Ojciec stwarza posyłając Swoje stwórcze Słowo, a przez nie Ducha ożywiającego tj. doprowadzającego do doskonałości.
3. We Wcieleniu
Ojciec posyła Syna, który przyjmuje człowieczeństwo, ożywione przez Ducha.
4. Pascha
Syn wypełniając wolę Ojca przez Ducha składa się w ofierze. Ojciec przyjmując ofiarę posyła Duch we wskrzeszeniu.
5. W czasie Kościoła
Człowiek w zjednoczeniu z Jezusem zwraca się ku Ojcu, Który daje Ducha przybranie za syna, jako zadatek przyszłej chwały.
6. W Paruzji
Ojciec wszystko podporządkowuje Synowi. Syn cały oddaje się Ojcu, Który przez wylanie Ducha udziela siebie stworzeniu.