5 kwi 2010

Metoda rozmyślania według św. Franciszka Salezego

1.Postawienie się w obecności Boga

Można to osiągnąć poprzez:

-przejęcie się wszechobecnością Boga

-uświadomienie sobie obecności Boga w nas

-wyobrażenie sobie Jezusa obecnego przy nas

2.Modlitwa do Boga i Świętych

3.Wyobrażenie sobie wziętej do rozważania tajemnicy

4.Rozpamietywanie uwag (czyli rożnych spraw związanych z dana tajemnicą) w celi podniesienia serca ku Bogu. Tym rozmyślanie rożni się od dociekań – tu chodzi o wzbudzenie uczuć i dobrych myśli.

5.Zakończenie czyli akty:

-dziękczynienia

-ofiarowania

-prośby

6.Modlitwa ustna i "Wiązanka duchowa" czyli krótkie przypomnienie "dobrych myśli"

7.Chwila ciszy