12 kwi 2010

Zapowiedź Niepokalanego Poczęcia w ks. Sędziów


Prawda o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny została proroczo zapowiedziana w ST. Powszechnie znana jest protoewangelia z ks. Rodzaj. Istnieje też inna zapowiedź, tym razem z ks. Sędziów.

Sdz 5:24 BT "Niech Jael będzie błogosławiona wśród niewiast, żona Chebera Kenity, wśród niewiast żyjących w namiotach niech będzie błogosławiona."

Z reki Jael zginął Siera wódz armii "Jabina, króla Kanaanu, który panował w Chasor." Skromna niewiasta maiła w ten sposób znaczący udział w zwycięstwie Baraka(zob. Sdz 4), tak jak Maryja w zwycięstwie Jezusa.