19 maj 2014

Czym jest duch?


O wskrzeszeniu córki Jaira czytamy:
Łk 8:55 bt  "(55) Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść."

Czym jest wspomniany duch, czy jest to jakaś forma energii? A może jakaś nieświadoma forma bytowania?
Zanalizujmy inne cytaty z Nowego Testamentu:
1Kor 2:11 bt "Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży."
Duch jest więc świadomy i rozumny skoro może poznawać. A po śmierci?
Łk 24:37 bt "Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha."
Hbr 12:23 bt "i do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów [ludzi] sprawiedliwych, którzy już doszli do celu,"
Jak czytamy duchy sprawiedliwych znajdują się w niebiosach. Mogą się też objawić żyjącym na ziemi.
Jak wynika z przypowieści o Bogaczu i Łazarzu duchy są w stanie nagrody lub kary, a więc zachowują pamięć i tożsamość.