23 maj 2014

Sen śmierci.W Nowym Testamencie śmierć jest często przedstawiana jako sen, chociaż znane mu są też słowa wprost opisujące śmierć.
Czy chodzi tu o zwykły eufemizm? A może za tym kryje się coś więcej?
Przyjrzyjmy się odpowiednim cytatom.
W tekście grackim na określenie śmierci jako snu występują dwa czasowniki:

καθευδω
Mat 9:24 bp  "(24) mówił: Idźcie sobie, bo dziewczynka nie umarła, ale śpi. I wyśmiewali się z Niego."
Mar 5:39 bp  "(39) Kiedy wszedł, mówi do nich: Dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? To dziecko nie umarło, ale śpi."
Łk 8:52 bp  "(52) A wszyscy zawodzili i opłakiwali ją. Jezus zaś powiedział: Nie płaczcie, ona nie umarła, ale śpi."
Powyższe trzy cytaty dotyczą wskrzeszenia córki Jaira.
1Tes 5:10 bp  "(10) który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli."
Cytat dotyczy śmierci chrześcijan, w kontekst mam odniesienia do zmartwychwstania
.
κοιμαομαι
Mt 27:52 bp  "(52) I pootwierały się grobowce, i ciała wielu świętych spoczywających w grobach zmartwychwstały."
Zmartwychwstanie sprawiedliwych podczas śmierci Jezusa.
J 11:11 bp  "(11) To rzekł. A potem mówi im: Nasz przyjaciel Łazarz zasnął, ale idę go obudzić."
Cytat z opisu wskrzeszenia Łazarza.
Dz 7:60 bp  "(60) W końcu upadł na kolana i zawołał donośnym głosem: "Panie, nie poczytaj im tego za grzech!" Po tych słowach skonał."
Z opisu śmierci św. Szczepana.
Dz 13:36 bp  "(36) Dawid bowiem, wypełniwszy za życia swego wolę Bożą, umarł. Został złożony przy swoich ojcach i uległ rozkładowi."
Cytat z kazania Pawła w synagodze o zmartwychwstaniu Jezusa.
1Kor 7:39 bp  "(39) Żona związana jest węzłem małżeńskim, dopóki żyje jej mąż. Jeżeli mąż umrze, może swobodnie poślubić, kogo tylko zechce pod warunkiem, że będzie to małżeństwo w Panu."
Powyższa rada dotyczy wypadku śmierci chrześcijanina, ponieważ w wypadku małżeństw mieszanych św. Paweł pozwalał na rozstanie.
1Kor 11:30 bp  "(30) Oto dlaczego jest wśród nas tylu chorych i słabych, a niektórzy nawet pomarli."
1Kor 15:6 bp  "(6) następnie przeszło pięciuset braciom, z których większość żyje dotąd, a niektórzy pomarli.
Obydwa cytaty dotyczą śmierci chrześcijan.
1Kor 15:18 bp  "(18) a ci, którzy umarli w wierze w Chrystusa, poginęli."
1Kor 15:20 bp  "(20) A jednak Chrystus zmartwychwstał i to pierwszy spośród tych, którzy posnęli."
1Kor 15:51 bp  "(51) Oto oznajmiam wam tajemnicę - nie wszyscy umrzemy, ale wszyscy będziemy przemienieni."
Z rozdziału listu dotyczącego zmartwychwstania.
1Tes 4:13-15 bp  "(13) Nie chcemy zaś, bracia, abyście nie wiedzieli o losie waszych zmarłych; nie smućcie się jak ci, którzy nadziei nie mają. (14) Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to musimy wierzyć, że Bóg przyprowadzi także zmarłych razem z Nim. (15) A mówimy to wam na podstawie słowa Pana, że my, żywi i pozostawieni na powtórne przyjście Pana, nie uprzedzimy zmarłych,"
Z tekstu o zmartwychwstaniu chrześcijan.
2P 3:4 bp  "(4) mówiąc: "Gdzie jest zapowiedź Jego przyjścia? Odkąd bowiem pomarli ojcowie, wszystko tak samo trwa [jak] od początku stworzenia"."
O śmierci chrześcijan.

Wnioski:
1. Śmierć jako sen przedstawiania jest w kontekstach dotyczących zmartwychwstania.
2. Snem jest też określana śmierć chrześcijan.
Sen śmierci nie oznacza więc stanu niebytu ale oczekiwanie na zmartwychwstanie.