8 lip 2016

Odpowiedzi na „argumenty” przeciwko osobowości Ducha Świętego.

1. Słowo „Duch Święty” to nie imię osoby
Według tej opinii słowo oznaczające naturę bytu nie może być jednocześnie jego imieniem.
Odpowiedź:
Jak miał na imię pierwszy człowiek – oczywiście Adam, a co znaczy „adam” po hebrajsku: „człowiek”.
Widać więc, że określenie rodzajowe może być użyte jako imię własne.

2. Biblia używa wobec Ducha Św. określeń typu : wylać; namaścić itp.
Odpowiedź:
Podobne określenia stosowane są wobec Jezusa:
Ga 3:27 bp "Wy bowiem, którzyście przez chrzest zanurzyli się w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa."

3. Duch Święty nie objawia się w Biblii pod postacią człowieka, a to że pojawia się jako zwierzę (gołąb) podważa Jego osobowość.
Odpowiedź:
Nigdzie nie ma takiego warunku że osoby duchowe muszą się pojawiać jako ludzie, dla przykładu diabeł/szatan ani razu nie występuje w Biblii jako człowiek , a za to dwukrotnie pojawia się jako zwierze : wąż, smok.

5. Biblia nazywa Ducha Świętego mocą.
Odpowiedź:
Jezus jest również mocą bożą:
1Kor 1:24 bt4 "dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą."

5. W Starym Testamencie, mimo, że osobowość Ducha nie została w pełni objawiona przypisuje Mu się działanie osobowe.
Odpowiedź:
Tak samo jest i w przypadku Słowa:
Iz 55:11 bp "(11) tak jest i z moim słowem, które z ust moich pochodzi: nie wraca do mnie bez skutku, ale wypełnia mą wolę i wykonuje to, z czym je posłałem."
Mdr 18:15 pau "gdy z niebios, sprzed królewskiego tronu, Twoje wszech potężne słowo runęło na ziemię jak krwawy wojownik, siejąc zagładę, a w jego dłoni ostry miecz Twoich słusznych wyroków."
Mdr 16:26 pau "A to wszystko po to, aby Twoje umiłowane dzieci, Panie, zrozumiały naukę, że nie z obfitości zebranych plonów żyje człowiek, ale Twoje słowo czuwa nad tymi, którzy wierzą Tobie."

6. Biblia przypisuje działanie osobowe bytom nieosobowym
Odpowiedź:
W tekstach poetyckich personifikacja jest częstym sposobem wypowiedzi:
Ps 96:12 pau "Niech się radują pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wołają z radości wszystkie drzewa w lasach"
Innym przypadkiem jest:
J 3:8 pau "Wiatr wieje, gdzie chce, i nie wiesz, skąd przychodzi oraz dokąd zmierza, słyszysz tylko jego szum. Tak też jest z każdym, który zrodził się z Ducha"."
Należy jednak zauważyć, że w grece pneuma oznacza :duch i wiat, więc ten wers może być przetłumaczony i tak:
J 3:8 wuj "(8) Duch kędy chce tchnie: i głos jego słyszysz, ale nie wiesz zkąd przychodzi, i dokąd idzie: tak jest wszelki, który się narodził z ducha." [Biblia Wujka]

7. Jeśli Duch Święty byłby osoba powinien być „ojcem” Jezusa”
Odpowiedź:
„Z Ducha Świętego została poczęta” jedynie ludzka natura Syna.

 Osoba Syna i Jego boska natura pochodzi od Ojca