2 maj 2010

"Dla wszystkich - Żydów i pogan zbawienie może przyjść tylko od Jezusa Chrystusa"
Jan Paweł II Redemptoris Missio 5