2 maj 2010

Wiara i czyn


Rz 10:14-17 Bp "Jakże więc będą Go wzywać, skoro nie uwierzyli w Niego? A jak będą wierzyć, skoro nie usłyszeli o Nim? Jak zaś będą słyszeć, skoro im nikt o Nim nie głosi?(15) A jak ktoś będzie głosił, skoro nie został wysłany? Tak też napisano: 'Jak piękne stopy tych, którzy głoszą dobro!'(16) Nie wszyscy jednak dali posłuch ewangelii. Izajasz bowiem mówi: 'Panie, któż uwierzył naszemu nauczaniu'.(17) WIARA WIĘC RODZI SIĘ Z PRZYJĘCIA SŁOWA, a przyjęcie to następuje dzięki słowu samego Chrystusa."


 

Jk 1:22-25 Bp "WPROWADZAJCIE SŁOWO W CZYN, a nie bądźcie tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie.(23) Jeśli ktoś tylko słucha słowa, a nie wprowadza go w czyn, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu odbiciu:(24) przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał jak wyglądał.(25) Kto zaś uważnie wniknął w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim, stając się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą dzieła, ten będzie szczęśliwy dzięki swemu postępowaniu!"

Jk 2:20-25 Bp "A czy chcesz przekonać się, słaby człowiecze, że wiara bez uczynków jest bezowocna?(21) Czyż praojciec nasz Abraham nie dzięki uczynkom został usprawiedliwiony, złożywszy syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?(22) Widzisz więc, że wiara współdziała z jego uczynkami i dzięki uczynkom stała się doskonałą.(23) Tak wypełniło się Pismo, które mówi: 'Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość', i nazwany został przyjacielem Boga.(24) WIDZICIE WIĘC, ŻE CZŁOWIEK DOSTĘPUJE USPRAWIEDLIWIENIA DZIĘKI UCZYNKOM, A NIE PRZEZ SAMĄ TYLKO WIARĘ.(25) Podobnie tak i nierządnica Rahab czyż nie dzięki uczynkom dostąpiła usprawiedliwienia, przyjmując zwiadowców a inną drogą ich wyprawiając?"


 

Wierze aby przyczyniła się do zbawienia muszą towarzyszyć uczynki wypływające z wiary. Sama wiara jako akt ludzki jest czynnością – uczynkiem: przyjęciem Słowa.

Rz 6:22 Bp "Obecnie jednak uwolnieni od grzechu staliście się sługami Boga i ZBIERACIE OWOCE, KTÓRE WIODĄ WAS KU ŚWIĘTOŚCI, a końcem ich jest życie wieczne."