30 sty 2016

Chrzest w Imię Trójcy , czy w Imię Jezusa?


Dz 19:5 bp "Po tych słowach przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa."

Zastanówmy się kim jest Jezus
Jego tajemnica została objawiona podczas chrztu w Jordanie:

Mk1,9 W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. 10 W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. 11 A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»

Jezus jest ukazany jako namaszczony Duchem Syn Ojca

Rz 13:14 bp "Przyobleczcie się natomiast w Pana, Jezusa Chrystusa, a troski o ciało nie łączcie z pożądliwościami."
a zatem ochrzczony staje się drugim Chrystusem, namaszczonym Duchem synem(w Synu) Ojca uzyskuje łączność z Trójcą Św.

co dokładnie obrazuje poniższy cytat:

1Kor 6:11 pau "(11) Takimi byli niektórzy spośród was, ale zostaliście obmyci, uświęceni, uznani za sprawiedliwych w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga."
oraz:

Tit 3:5 bp "(5) to wybawił nas nie ze względu na nasze sprawiedliwe czyny, ale dzięki swojemu miłosierdziu przez obmycie, które odradza, i przez odnowienie Duchem Świętym."