3 sty 2016

Chwały nie oddam innemu.


Iz 42:8 pau "Ja jestem PANEM - to jest moje imię. Chwały mojej nie oddam innemu ani czci mojej bożkom!"
Iz 48:11 pau "Ze względu na Mnie, ze względu na Mnie samego tak czynię, aby moje imię nie było znieważane. Chwały mojej nie oddam innemu!"
Iz 45:23 pau "Przysięgam na siebie, moje usta wypowiadają sprawiedliwość i jest to nieodwołalne słowo. Przede Mną zegnie się wszelkie kolano i na Mnie przysięgać będzie wszelki język!"
Flp 2:10 pau "aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,"
J 12:41 pau "(41) Izajasz wypowiedział te słowa, ponieważ miał widzenie Jego chwały i o Nim prorokował."


Skoro Bóg nie odda swojej chwały innemu to Syn musi być współistotny (ma tę samą naturę )z Ojcem