8 sty 2016

Dowód na to, że Jezus Chwalebny nadal jest w pełni człowiekiem.


Jezus Chwalebny to Jezus przebywający aktualni w Niebie po prawicy Ojca.
Pełny człowiek to dusza i ciało.

Hbr 5:1 pau "Każdy bowiem najwyższy kapłan, brany spośród ludzi, dla ludzi też jest ustanawiany w sprawach Bożych, aby składał dary i ofiary za grzechy." 
Hbr 9:11 pau "Chrystus zaś, który pojawił się jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, wszedł do namiotu większego i doskonalszego, nie ręką uczynionego, czyli nienależącego do tego stworzenia." 
Jeśli nie jest człowiekiem nie może być kapłanem

1J 2:1-2 pau "(1) Dzieci moje, piszę wam o tym, abyście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy Orędownika u Ojca, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. (2) On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, ale także całego świata."
Ofiarą może być tylko stworzenie.

Wieczne kapłaństwo Chrystusa jest dowodem prawdziwego człowieczeństwa w Chwale.

1Tym2: (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, 

Mt25:(31) Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. (32) I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 

jak widzimy Chrystus jako człowiek jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi 

Jest właśnie z racji swego człowieczeństwa 

a drugi cytat mówi nam że Chrystus powróci na sąd właśnie jako syn człowieka.


Świadectwo wczesnego Kościoła:
Z listu św. Ignacego Antiocheńskiego, do Smyrneńczyków (nr 1, 1 - 4, 1) 
Co do mnie, wiem, iż po zmartwychwstaniu zachował ciało, i wierzę, że w ciele tym pozostaje dotąd. Kiedy ukazał się Piotrowi i towarzyszom, rzekł: "Zbliżcie się; dotknijcie i zobaczcie, że nie jestem bez ciała". I natychmiast dotknęli Go i uwierzyli dzięki zetknięciu się z Jego ciałem i duchem. Dlatego odtąd za nic mieli już śmierć i odnieśli nad nią zwycięstwo. Po zmartwychwstaniu jadł z nimi i pił zupełnie jak człowiek z krwi i ciała, chociaż duchem zjednoczony był z Ojcem.