7 sty 2016

Kim jest łaska?


Rz 1:7 wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa
1 Kor 1:3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
2 Kor 1: 2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Gal 1:3 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa,
Efez 1:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Dlaczego w tych pozdrowieniach został pominięty Duch Święty?

Łk 2:25 pau "(25) Żył wtedy w Jeruzalem człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon. Oczekiwał on pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim [επ αυτον]."
Łk 2:40 pau "(40) Chłopiec zaś rósł i nabierał sił, napełniając się mądrością, a łaska Boża była z Nim [ην επ αυτο]."
Podobne wyrażenie wskazuje, że chodzi o tę samą rzeczywistość.

Dz 2:38 pau "(38) Piotr odpowiedział: „Nawróćcie się i każdy z was niech przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego."
Dz 10:45 pau "(45) A wierzący żydowskiego pochodzenia, którzy przyszli z Piotrem, dziwili się, że także poganie otrzymali dar Ducha Świętego."
Dz 11:17 pau "(17) Tak więc Bóg udzielił im tego samego daru [Ducha Św. W domu Korneliusza] co nam, wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa. Czyż mogłem się sprzeciwić Bogu?"
 Dz 8:17 pau "(17) Nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego."
Duch Święty jest utożsamiony z Darem.

1Tes 4:8 pau "(8) Kto więc to lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga, który daje wam swego Ducha Świętego."
2Tes 2:16 pau "(16) Sam nasz Pan, Jezus Chrystus, i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował i obdarzył nieustanną pociechą i niezawodną nadzieją przez łaskę,"
2Tes 1:12 pau "(12) W ten sposób będzie uwielbione imię naszego Pana, Jezusa, w was, a wy w Nim dzięki łasce naszego Boga i Pana, Jezusa Chrystusa."
2Tes 1:2 pau "(2) łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa."
Łaska pochodzi od Ojca i Syna, tak samo jak Duch Święty.

Tt 3:5-7 pau "(5) On zbawił nas nie dzięki sprawiedliwym czynom, które spełniliśmy, lecz ze względu na swe miłosierdzie. Stało się to przez odradzającą i odnawiającą kąpiel w Duchu Świętym. (6) Wylał Go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, (7) abyśmy usprawiedliwieni przez Jego łaskę stali się - zgodnie z nadzieją - dziedzicami życia wiecznego."
J 14:16-17 pau "(16) A Ja będę prosił Ojca i da wam innego Wspomożyciela, aby pozostał z wami na zawsze, (17) Ducha Prawdy, którego świat nie jest w stanie przyjąć, ponieważ ani Go nie widzi, ani nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa wśród was i będzie w was."
Rz 8:26 pau "(26) Właśnie w ten sposób Duch przychodzi nam z pomocą w naszej słabości. Gdy nie wiemy, jak mamy się modlić, Duch wstawia się za nami wołaniem bez słów."
Gal 4:4-6 bp " Gdy zaś wypełnił się czas, Bóg zesłał swego Syna, który urodził się z kobiety, urodził się pod panowaniem Prawa, aby uwolnić tych, którzy byli pod panowaniem Prawa, abyśmy otrzymali przybrane synostwo. Aby zaś udowodnić, że jesteście synami, Bóg zesłał do naszych serc Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!"
Rz 8:14 pau "(14) Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi."

Duch Święty i łaska to ta sama rzeczywistość, więc w pozdrowieniach jest wymieniony jako Dar.